TERMES I CONDICIONS

TERMES LEGALS DEL LLOC WEB

1. INFORMACIÓ GENERAL

Nufri, SAT N. 1596 “NUFRI” Ctra. El Palau, km 1 25230 Mollerussa Domini Lloc web: www.livinda.com Aquesta pàgina ha estat creada per Nufri amb la finalitat d’acostar la institució als clients i beneficiaris facilitant-los informació sobre els seus serveis i funcionament i oferint-los la possibilitat de realitzar tràmits electrònics.

2. CONTINGUT

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. Nufri es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar l’esmentada informació, i pot limitar o no permetre l’accés a aquest lloc web. Així mateix, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, tots els canvis i modificacions que estimi convenients. No es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web i que s’hagin produït com a conseqüència d’un manteniment i/o una actualització incomplets o defectuosos de la informació que conté el lloc web. Nufri, per virtut del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-los tan aviat com en tingui coneixement.

3. TERMES I CONDICIONS

L’accés a aquest lloc web i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que figuren a continuació. Nufri es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació de les condicions i els termes d’ús s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina i serà efectiva des del moment en què es publiqui.

Us lícit L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que es puguin considerar il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de Nufri o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir-ne un ús normal. En concret, i sense caràcter taxatiu, queden prohibits: — Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, — drets de propietat intel•lectual i industrial, etc.). — Realitzar, fent ús dels continguts d’aquest lloc web, qualsevol tipus de publicitat, com ara la tramesa de correus electrònics no sol•licitats (spam) o comunicacions semblants. — Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquest lloc web.

Continguts L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat, dels que s’hagin indicat en aquest lloc web o dels que s’empren habitualment a Internet; en aquest darrer cas, se’n permet l’ús sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del servei i els seus continguts.

4. RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la utilització indeguda i il•legítima d’aquest lloc web. Nufri no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Nufri, ni de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic que hagin estat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. Nufri no garanteix la veracitat dels continguts proporcionats per tercers ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els esmentats continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web. Nufri tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d’aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Nufri i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés. Nufri es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareguin al seu lloc web. Nufri s’eximeix de qualsevol responsabilitat en relació amb les cookies que tercers aliens puguin instal•lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari, i també en relació amb els errors tipogràfics o inexactituds que es puguin apreciar als continguts del seu lloc web.

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública d’aquest lloc web són titularitat de Nufri. Tots els textos, dissenys, continguts, estructura, bases de dades, logos, codis font i altres elements del lloc web estan protegits per la legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria. L’usuari únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, i en quedarà prohibida la utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservat per Nufri. Qualsevol explotació de la totalitat o d’una part del contingut d’aquest lloc web, efectuada sota qualsevol forma o per qualsevol mitjà —electrònic, mecànic o d’una altra mena—, està estrictament prohibida sense el permís previ i per escrit de Nufri. La infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments judicials, civils o penals.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nufri informa els usuaris sobre la política que segueix en el tractament de les dades de caràcter personal: El tractament de les dades de caràcter personal obtingudes a través dels formularis d’aquest lloc web té com a finalitat el manteniment de la relació que eventualment s’estableixi amb Nufri, així com el desenvolupament de les tasques d’informació, comercialització (tasca, aquesta, sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de Nufri. Nufri ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment, conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i les normes que la desenvolupen. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, remetent un escrit a: (Ref.: Protecció de dades) – SAT N. 1596 “NUFRI” Ctra. El Palau, km 1 25230 Mollerussa.

Catalan